Thông báo: Thời gian học BKST lớp các môn chuyên ngành năm 2017

Viện ĐT Sau đại học thông báo lịch học và giảng đường học BSKT lớp 3 môn chuyên ngành năm 2017

Thời gian học: từ 06/02/2017 - 25/02/2017 (buổi tối: từ 18h00 – 21h30)

           Môn 1: 06/02/2017 - 11/02/2017

           Môn 2: 13/02/2017 - 18/02/2017

           Môn 3: 20/02/2017 - 25/02/2017

Địa điểm: Giảng đường B - trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ghi chú:

- Do học viên đăng ký lớp 3 môn chuyên ngành học vào Cuối tuần KHÔNG ĐỦ QUY MÔ mở lớp nên Viện ĐT Sau đại học chỉ mở được lớp học duy nhất vào BUỔI TỐI. Các học viên bố trí công việc theo học đủ theo thời gian quy định.

- Danh sách học viên cụ thể cho từng chuyên ngành xem file đính kèm.

- Học viên tra cứu thông tin, nếu có thắc mắc vui lòng gửi email vào địa chỉ: viensdh@neu.edu.vn. 

- Học viên khi đi học nhớ mang theo: Biên lai thu tiền BSKT (liên 1) + chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu không có đủ 2 loại giấy tờ trên thì không được tham dự lớp học. Nghiêm cấm mọi trường hợp học hộ, thi hộ.
- Tài liệu môn học sẽ được giáo viên hướng dẫn và cung cấp tại buổi học đầu tiên. Ngoài ra, học viên có thể mua giáo trình môn học tại Nhà sách ĐHKTQD (ngay gần cổng trường) 

- Học viên được phép nghỉ 20% số tiết giảng (01 buổi học), nếu nghỉ nhiều hơn số buổi học quy định sẽ không được dự thi môn đó.
- Học viên phải đạt kết quả thi >=5.0 ở tất cả các môn phải học BSKT thì mới đủ điều kiện dự thi cao học năm 2017. Tháng 8/2017 nhà trường sẽ cấp chứng chỉ cho các môn đạt điểm >=5.0.

Chúc các bạn hoàn thành tốt chương trình học tập.

http://sdh.neu.edu.vn/thoi-khoa-bieu-bo-sung-kien-thuc-sau-dai-hoc-nam-2017__226661.html