Bổ sung kiến thức

Bổ sung kiến thức

Thông báo bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Quốc gia năm 2018

Thông báo bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ Quốc gia năm 2018
Thông báo số 2641/TB- ĐHKT ngày 27/9/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc đăng ký học bổ sung kiến thức dự thi thạc sĩ năm 2018 Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 các chuyên ngành Kinh...

Bổ sung kiến thức Kinh tế Quốc dân năm 2017

Bổ sung kiến thức Kinh tế Quốc dân năm 2017
Thông báo: Thời gian học BKST lớp các môn chuyên ngành năm 2017 Viện ĐT Sau đại học thông báo lịch học và giảng đường học BSKT lớp 3 môn chuyên ngành năm 2017 Thời...

Bổ sung kiến thức Ngoại thương năm 2017

Bổ sung kiến thức Ngoại thương năm 2017
Để chuẩn bị cho Kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 , Trường Đại học Ngoại thương mở LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨ C cho những người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành sau ( Bấm vào từng chương trình...

Bổ sung kiến thức ĐHKT-ĐHQGHN thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Bổ sung kiến thức ĐHKT-ĐHQGHN thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đang ký học các lớp bổ...
0989290633