Môn thi tuyển sinh của các ngành, chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Ngoại thương 2018 cụ thể như sau: (click vào môn học để truy cập đề cương chi tiết): Ngành, chương trình

Môn thi:

1. Kinh tế quốc tế (Tiếng Việt)

- Môn chủ chốt: Kinh tế học

- Môn không chủ chốt: Kinh tế quốc tế

- Tiếng Anh

2. Quản trị kinh doanh

- Môn chủ chốt: Quản trị học

- Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

- Tiếng Anh

3. Kinh doanh thương mại

- Môn chủ chốt: Chính sách thương mại quốc tế

- Môn không chủ chốt: Kinh doanh quốc tế

- Tiếng Anh

4. Tài chính – Ngân hàng

- Môn chủ chốt: Nguyên lý cơ bản Tài chính – Ngân hàng

- Môn không chủ chốt: Phân tích chuyên đề Tài chính – Ngân hàng

- Tiếng Anh

5. Chính sách và Luật thương mại quốc tế

- Môn chủ chốt: Kinh tế quốc tế

- Môn không chủ chốt: Pháp luật đại cương

- Tiếng Anh

6. Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh)

- Môn chủ chốt: Kinh tế học

- Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

- Tiếng Anh

7. Điều hành cao cấp

- Môn chủ chốt: Quản trị học

- Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

- Tiếng Anh

8. Luật Kinh tế

- Môn chủ chốt: Pháp luật đại cương

- Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

- Tiếng Anh

Lưu ý: Các bạn Đăng ký phiếu khảo sát sẽ nhận được những Tư vấn + Tài liệu ôn thi chuyên ngành tốt nhất về  ngành mình đăng ký dự thi.

Các bạn Điền mẫu khảo sát sau: