Lễ khai giảng: 

Cao học khóa 26 được tổ chức vào 8h00, Chủ nhật, ngày 10/09/2017tại Hội trường A (Nhà Văn hóa) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thời gian học tập :

- Thứ bảy, ngày 09/09/2017 (đối với lớp cuối tuần): Bắt đầu học tập từ 09/09/2017, sáng 10/09/2017 nghỉ để tham dự Lễ khai giảng, chiều 10/09/2017 học tập bình thường.

- Thứ hai, ngày 11/09/2017 (đối với lớp buổi tối): Các lớp buổi tối học tập từ tối 11/09/2017

- Thời khóa biểu, danh sách lớp và khai giảng cao học khóa K26 được thông báo tại website: www.sdh.neu.edu.vn

Chú ý: 7 bạn đạt điểm 10 cao học kinh tế quốc dân NEU T5.2017 có tên trong hình xác nhận cho trung tâm là có tham gia nhé. Cách thức các bạn xác nhận vào đây:

 

 

Trung tâm ôn luyện thi cao học Centre Train thông báo:

Thủ khoa đầu vào sau đại học Kinh tế Quốc dân (top 1/686):

Học viên: HOÀNG THỊ TIẾP đạt Toán: 10, Kinh tế học 10. Tổng điểm 20/20.

Trung tâm rất vinh dự khi lần đầu tiên có học viên học tại trung tâm đứng SỐ 1 trong 686 thí sinh trúng tuyển cao học Kinh tế Quốc dân tháng 5 năm 2017.

5 Á khoa đầu vào sau đại học Kinh tế Quốc dân

Học viên: Phạm Thị Ánh Hòa đạt Toán: 9.5, Kinh tế học 10. Tổng điểm 19.5/20.

Học viên: Trương Thị Trinh đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20.

Học viên: Nguyễn Thị Hằng đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20.

Học viên: Tống Thị Mai Anh đạt Toán: 9.5, Kinh tế học 10. Tổng điểm 19.5/20.

Học viên: Nguyễn Thị Hà Quyên đạt Toán: 10, Kinh tế học 9.5. Tổng điểm 19.5/20.